Fusa Næringslivslag

 

 

TAKK !!

 

til alle utstillarar, samarbeidspartnarar, og besøkjande for at de deltok på FUSAMESSO - Yrkes og Utdanningsmesso 2015. 

DET VAR EIT STORT MANGFALD AV UTSTILLARAR SOM VAR REPRESENTERTE : 

 ELEKTRO, TRELAST, BILVERKSTAD, RØYRLEGGJAR, POLITI, BRANN & REDNING, BARNE- OG UNGDOM, HELSEFAG, OPPDRETT, ENTREPRENØR, FISKEINDUSTRI, BONDENÆRINGA, SALG OG SERVICE, RESTAURANT OG MATFAG, REISELIV, FORMGJEVING, REALFAG, JOURNALIST, BYGG OG ANL.

I alt om lag 40 skular og bedrifter i Fusa og nabokommunane stilte opp for å gje ungdommane - og framtidas arbeidskraft - eit godt grunnlag for å ta eit best mogeleg val når dei skal søkje utdanning !

Mange av utdanningane og bedriftene hadde med seg elevar, lærlingar eller unge arbeidstakarar. Dei kan gje gode og ferske tilbakemeldingar om korleis kvardagen i dei ulike yrka er og om kva utdanningsvegar dei har tatt.

 

 

 

 Takk til Stina Kvåle Bergesen og Marianne Vindenes som fortalde ei lydhør forsamling om sitt utdanningsløp på Tekniske og allmenne fag (TAF), vidare utdanning og no jobb !

   Arrangørane vil takka for denne gong - velkomen tilbake :)

Med helsing:  Fusa vidaregåande skule , Fusa ungdomsskule, Fusa kommune, Fusa næringslivslag, Fusa Utviklingsselskap.

 

Klikk her for fleire bilete frå messa.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Har du tilbakemeldingar (ris & ros) til Fusamesso ? 

 

Me blir glade for å høyra frå deg:

 

Send e-post til:

Fusa vidaregåande skule: 

bodil.vik@hfk.no eller livner@hfk.no

 

Tlf 56 58 09 05 / 916 62992(bodil)

tlf 56 58 09 09 / 977 11676

(liv)

 

Her finn du plassering av deltakarar:

 

Kart over gymsal

 

Deltakarliste plassering område

 

 

FUSAMESSO 2015 

21.01.2015 kl. 17.00.- 20.30